Porządek Maniek  

Czy kable to elektrośmieci?

Od jakiegoś czasu w w naszym kraju naprawdę duży duży nacisk kładziony jest na segregację śmieci. Edukuje się Polaków, że śmieci powinny być odpowiednio utylizowane. Tyczy się to również tak zwanych elektrośmieci. Jest to naprawdę duża grupa odpadów. Kwestie dotyczące elektrośmieci reguluje Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Niejedna osoba zapyta w tym miejscu czy kable także zaliczane są do elektrośmieci.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że kable to także elektrośmieci. Oznacza to, że nie powinno się wyrzucać ich do kontenera ze zwykłymi odpadami. Zawierają one bowiem materiały które mogą w sposób negatywny wpływać na środowisko naturalne. Pojawia się w związku z tym pytanie jak pozbyć się zużytych kabli. Rozwiązanie jest naprawdę bardzo proste. Najprościej jest odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się na terenie każdej gminy.

Odwożąc kable do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, można być pewnym, że zostaną one zutylizowane w odpowiedni sposób. W efekcie nie będą zagrożeniem dla środowiska.